تایید اثر بخشی دستگاه بروی بازیکنان و سرمربی تیم استقلال